Žádost o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu

: 1. 03. 2014


VF, a.s.požádalo MZ ČR o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu pro následující oblasti lékařského ozáření:radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie,radioterapie a nukleární medicína.