Vyhodnocení porovnávacího měření služeb osobní dozimetrie v roce 2014

: 9. 06. 2014


V loňském roce se služba osobní dozimetrie VF. a.s. zúčastnila porovnávacího měření služeb osobní dozimetrie, v souladu s §59, odst. 2, písm. c) vyhlášky č. 307/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, které zajišťoval SÚJB ve spolupráci KDAIZ FJFI ČVUT.

V příloze je uložen dopis, který VF, a.s. obdržela z SÚJB se závěrem : "že všechny OSL dozimetry po použití opravných koeficientů splnily národní i mezinárodní dopuručení ....."